طرح زیردریایی بر اساس ماهی بدنه متحرک مرکب

در این زیر دریایی طوری سیستم شناوری و حرکت میسر می شود که کمترین صوت و صدا را خواهد داشت عملا غیر قابل شناسایی خواهد بود

40,000 تومان

SBMB.rar
52 کیلوبایت