طرح لوله توپ مسلسل هواپیما بدون لگد زدن آن

در این سیستم لوله باروت از سیستم خشاب گذار حذف می شود و در نتیجه سیستم بدون باروت اقدام به شلیک می کند

40,000 تومان

EVEREST1FFFFAAAC.dwg
280 کیلوبایت