طرح رینگ از هم بازشونده

در این نوع رینگ از هم باز شده  و تایر و لاستیک درون آن قرار می گیرد و دیگر نیازی به سیستم های بالاانس و یا دیگر کارهای مربوط به تعویض لاستیک دوچرخه و یا نواع تجهیزات ماشین های سنگیبن نمی باشد

40,000 تومان

2424.rar
498 کیلوبایت